įšluostyti


įšluostyti
įšlúostyti K; Q151 1. tr. šluostant įžerti, įbraukti: Šluosteis, į katilą lapą ir įšlúostei Krš. 2. tr. dažnai šluostant įjuodinti: Galus [rankšluosčio] taip įšlúosto, kad nė išplauti nebgal Vkš. 3. intr. šnek. apmušti, apdaužyti: Kad inšlúostė jam gerai lazdom Tvr. \ šluostyti; apšluostyti; paapšluostyti; atšluostyti; įšluostyti; iššluostyti; nušluostyti; pašluostyti; peršluostyti; prašluostyti; prišluostyti; sušluostyti; užšluostyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apšluostyti — tr. K, Š, Rtr, FrnW, KŽ, DŽ1; SD1104, SD207, Q88, Ch1Jn12,3, Sut, N, LL112,113 1. kuo nors braukant apvalyti: Apšluostyk burną su rankšluosčiu J. Pamirkiau abrūso galą ir sergančiai bobutei rankas ir burną apšluosčiau Vkš. Aprink, apšluostyk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšluostyti — tr. K, Š, Rtr; M 1. KŽ žr. nušluostyti 1: Ana kojas atšluostė, kad nebūtų užskrendusi J. Dabar mano šlapios akys, nematau, reikia atšluostyt Sv. Kas akeles atšluostis? – Sausoja žolelė (d.) Rš. | refl. tr., intr. Š: Atsišluostyk akis, nematai DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššluostyti — tr. K, Rtr, NdŽ, DŽ1, KŽ; Q55, R43,50, MŽ57,67, Sut, N, M, L 1. Švnč kuo nors braukant išvalyti: Iššuostyk stiklines Š. Apdžiūvę indai iššluostomi rankšluosčiu ar šluoste, kad blizgėtų rš. Iššluosčiau grindis, kad nors prasgerėt (sustiprėčiau)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušluostyti — tr. K, Š, Rtr, KŽ; SD334, H153, R, R5,404, MŽ544, Sut, M, Amb, L, LL117,173,270 1. Ch1Luk7,44, LzŽ kuo nors braukant nuvalyti: Nosį nušluostyti N. Aplaistytas visas stalas; paimk kokį pašluostį ir nušluostyk sausai! NdŽ. Pati rankų nepajudinau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paapšluostyti — (dial.) Dv žr. apšluostyti 1: Paapšluostė nosis LKKXI221(Eiš). šluostyti; apšluostyti; paapšluostyti; atšluostyti; įšluostyti; iššluostyti; nušluostyti; pašluostyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašluostyti — tr. K, Š, Rtr, KŽ; R40, MŽ54, N 1. kuo nors braukant pavalyti: Pašluostyti indus NdŽ. Grindys nešvarios, pašluostyk Trk. Morkuvienė kyštelėjo nosį prie vieno lango, prie kito, dar stiklą pašluostė, kad geriau matytųsi J.Paukš. Pavasarį tokį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršluostyti — tr. K, NdŽ, KŽ 1. DŽ1 braukant kuo kiek pavalyti, pašluostyti: Dažyto medžio grindys kasdien peršluostomos sausu minkštu skuduru rš. Čia teta ima padėklą, stato ant to stiklelius, liepia juos Barbutei peršluostyt S.Čiurl. | refl. tr. NdŽ:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašluostyti — tr. K, Skr 1. Sut, N, NdŽ, FrnW kuo nors braukant pravalyti: Prašluostau akis SD292. Palauk, neskubėk, aš čia prašluostysu, i praeisi, nepripėduosi Krš. Prašluostyk žemę ir papilk ant daiginimo salyklą J. | refl. tr. NdŽ: Akuliorus prasišluostė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišluostyti — tr. K 1. NdŽ daug iššluostyti, išvalyti. 2. NdŽ žr. sušluostyti 2: Prišluostytu abrūsu šluosto stiklinę! Šts. Imk švarį [rankšluostį], tas jau toks prišluostytas bėra Dr. 3. šluostant pribraukti, prižerti, pririnkti: Daktaras liokajui liepė eiti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušluostyti — tr. K, Rtr, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, L 1. DŽ1 visus iššluostyti, išvalyti: Duok skepetą, sušluostysiu indus Ktk. Dar reikė indai sušluostyt Pv. | refl. NdŽ. 2. DŽ, Vn, Gs, Skr, Ėr kuo nors braukant, šluostant sutepti, įjuodinti: Taip greit sušluosto… …   Dictionary of the Lithuanian Language